Tulku Lobsang

Tulku Lobsang

Tibetaanse lama en arts

Lu jong en Tog Chöd werden naar Europa gebracht door Tulku Lobsang. Hij is een Tibetaanse lama en arts, afkomstig uit Amdo in Oost-Tibet. In de familie van Tulku Lobsang zijn er veel monniken en lama’s. Als kind trad hij in het Nangzhig Bön klooster van zijn oom, een heel gerespecteerde leraar van deze oorspronkelijke religie van Tibet.

Op zijn 13-de werd hij herkend als de incarnatie van de Nyentse lama, en kwam hij aan het hoofd van dit Gelug klooster. Hij ontving heel intens onderricht in de filosofie, geneeskunde en astrologie. Al gauw werd echter duidelijk dat zijn missie ergens anders lag. Zo vertrok hij naar het Westen, en geeft sindsdien de waardevolle leringen van Tibet aan ons door. In het Nyentse klooster wordt Tulku Lobsang’s foto gekoesterd op zijn troon.

Op zijn 17-de vestigde hij zich in India, waar hij al snel ondervond dat Westerlingen heel veel interesse hebben voor het Tibetaanse erfgoed. In een eerste fase stichtte hij Nangten Menlang, een boeddhistisch medisch centrum, in Manali in Noord-India. Om zijn leringen makkelijker toegankelijk te maken, reist hij de wereld rond om workshops en opleidingen te geven.

Tulku Lobsang’s interesse gaat vooral uit naar Lu Jong en Tsa Lung, een Tantrayana systeem waarbij het lichaam gebruikt wordt als middel tot transformatie. In de Gelug traditie legt men niet zoveel nadruk op Lu Jong, maar Tulku Lobsang heeft veel inspanningen gedaan om Lu Jong te gaan leren in zoveel mogelijk tradities. Op basis van deze kennis en ervaring heeft hij zijn systeem van Lu Jong ontwikkeld.

 

Tulku Lobsang heeft daarnaast ook zelf Tog Chöd ontwikkelt. Het is gebaseerd op de traditionele Yaman monnik dans en de Kalachakra bewegingen, maar is gecreëerd als direct antwoord op de behoeften van ons in de moderne wereld.

Meer informatie over Tulku Lobsang: www.tulkulamalobang.org
Meer informatie over de workshops van Tulku Lobsang in België: www.tulkulobsang.be